567891234


 Csatlakozz Facebook  
 csoportunkhoz!


PATKÓSPRÉS
Grafikai prések
egyedi megrendelés alapján
megrendelhetők

patkospres@patkoslaszlo.hu

Zászlók

Kecskeméti Képzőművészeti Szabadiskola

A Szabadiskola 1993 őszén Bruncsák András festőművész-tanár vezetésével jött létre. Az indítás alapgondolata az volt, hogy olyan szabad műhelyek jöjjenek létre, melyben a szakmai, mesterségbeli tartalmak a kizárólagosak, ezek az alaptézisek ma is a Szabadiskola műhelyeinek legfőbb szellemi fonalai. Célunk a gyermeki-fiatalkori vizuális szemlélet alakítása, fejlesztése. A Szabadiskolában az egyénre szabott korrektúrának kell biztosítani a növendékek érdeklődésének fenntartását, változatos, célirányos feladatokkal. (A kisgyermeki, egyéni vizuális eszköztár kialakításától, a pályaválasztásra készülő növendékek felkészítéséig tart ez az út.)
 
Szabadisi
 
A munka kis létszámú 6-8 fős csoportokban délutánonként folyik. Az osztály elnevezés az egy műteremben tevékenykedő csoportokra utal. Ez a csoportlétszám biztosítja az egyéni haladást, a folyamatos korrektúrát. A csoportok létszámának emelése a minőségi munka rovására menne. A csoportokat oktató, nagy pedagógiai, művészi tapasztalattal rendelkező tanárok biztosítják az itt folyó munka színvonalát.

A Szabadiskolába nincsen fölvételi, a munkában való részvétel föltétele az egyén szándéka, a műhelymunkába történő pozitív beilleszkedés, a műhelydíj fizetése, s nem utolsósorban a csoportok létszáma. Iskolánkban a munka befejeztének, a végzésnek nincs írásos dokumentációja. A szabadiskolai munkát befejezők egy része fölvételizik valamilyen felsőfokú képzőművészeti képzésre. A diákok legkisebbjei 5-6 évesek, nagy részük általános-, vagy középiskolás, de látogatják műhelyeinket idősebbek is.
Bár iskolánk nem felvételi előkészítő tanfolyam, fontosnak tartjuk, hogy azok a diákok, akik szeretnének továbbtanulni, alaposan felkészülve induljanak a fölvételiken. Ezért a fölvételire készülő növendékeink párhuzamosan járnak a műhelyekbe, többféle munkát folytatva a hét különböző napjain. Diákjaink rajz szakra, építész-belsőépítész szakra, képzőművésznek, iparművésznek, a képzőművészeti felsőoktatás szinte minden ágára jelentkeznek. Növendékeink általában 80-90 %-os eredménnyel szerepelnek a fölvételi vizsgákon. 1997-től folyamatosan részt veszünk a rajz OKTV - Országos Vizuális Versenyen. Az Iparművészeti Egyetem által szervezett verseny középiskolásoknak kiírt feladatait növendékeink nagy kreativitással és sok munkával oldják meg. Hallgatóink rendszeresen szerepelnek a díjazottak között.
 
A Szabadiskola jelenleg négy osztállyal működik: Bruncsák András vezetésével a rajz-festő osztály, a rajz-sokszorosítógrafika osztály pedig Patkós László irányításával. Vass-Eysen Ervin építész a továbbtanulni szándékozó diákoknak tart tervezési, mintázási órákat. Gyenes Péter festőművész vezetésével pedig önálló alakrajz osztály működött. Az alakrajz osztály vezetését 2021-ben Csörgő Tamás grafikusművész vette át.
A Szabadiskola növendékeinek munkáit 1996-tól folyamatosan éves kiállítások formájában mutatjuk be. 2008-ban 15. születésnapunkon jubileumi kiállítást szerveztünk képzőművésszé, iparművésszé, építésszé, rajztanárrá érett volt növendékeink részvételével. Hasonló nagyszabású kiállításokat szerveztünk a 20. és a 25. születésnapokon is.
 
Bruncsák András műhelye Patkós László műhelye

A szabadiskola tanárai:

Bruncsák András, Csörgő Tamás, Patkós László, Vass-Eysen Ervin