567891234


 Csatlakozz Facebook  
 csoportunkhoz!


PATKÓSPRÉS
Grafikai prések
egyedi megrendelés alapján
megrendelhetők

patkospres@patkoslaszlo.hu

Zászlók

Rajz-festő osztály

Vezeti: Bruncsák András festőművész

Kecskemét, Kazinczy u. 11.
Tel.: 30-936-7636

A rajz-festő osztály és az építész-formatervező osztály közös műterme a Kazinczy utca 11. szám alatt található.
A rajz-festő osztályt a szabadiskola megalakulása óta vezetem.
Általános és középiskolás növendékeink délelőtti elfoglaltsága miatt délután dolgozunk, a hét minden napján. Szüneteink, éves munkabeosztásunk az állami tanítási rendet követi.
Tanulóinknak biztosítjuk az anyagokat, eszközöket, az alakrajzhoz a modelleket.
Osztályunk kisebb szakmai csoportokra tagozódik, ezek összeállításának lényeges szempontja az életkor és a munka tartalma.
Egy csoportot vezetek, amely 10-12 éves korig biztosít lehetőséget játékos munkára és kreatív művészi kifejezésre. Ma már sok olyan növendékünk tanul felsőfokú intézményekben, akik a kicsik csoportjában kapcsolódtak be a szabadiskolai munkába. A többi csoport hallgatóinak átlagéletkora 14-18 év, de vannak idősebb szabadiskolások is.
Nálunk a munka jellegének különbségei határozzák meg a csoportbeosztásokat. Így van portré-, alakrajz-, festői kifejezés-, rajzi alapozó csoportom is.
Ha egy tanévünkben több valamely főiskolára-egyetemre jelentkező növendékem van, a csoportbeosztásokat is e szerint változtatom.
A nyári szünetben plein-air (szabadban festő) tábort vezetek.
A rajz-festő osztályon folyó munkát saját alkotói gyakorlatomra építem. Tapasztalataimat, ismereteimet örömmel osztom meg gyermekeinkkel, figyelembe véve azok irányultságát, szándékait, továbbtanulási terveit. A stúdiumok és művészi igényű alkotások létrehozása szorosan összefügg a növendék szemléletének alakításával.

Bruncsák András